Archiwum kategorii: Usługi w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.

Usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej świadczymy poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy jako zewnętrzna służba bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie art. 23711 § 2 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2009r. Nr 219, poz. 1704).Doradzamy we wszystkich sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Szkolimy, przygotowujemy dokumentację oraz przeprowadzamy kontrole problemowe i kompleksowe oraz obowiązujące roczne analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.Współpracujemy na warunkach dogodnych dla klienta, tak by nie zakłócać jego podstawowej działalności.

Usługi szkoleniowe BHP i PPOŻ

BHP Spec

Wśród szeregu oferowanych usług znajdziecie Państwo również:

  • badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy a także sporządzanie dokumentacji powypadkowej i wszelkich rejestrów,
  • zgłaszanie oraz reprezentowanie pracodawcy w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną,
  • przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa pracy oraz kontrolę przestrzegania przepisów i zasad BHP,
  • opracowywanie oraz aktualizacja stanowiskowych instrukcji bhp,
  • sporządzanie analiz i raportów o stanie bhp w przedsiębiorstwie,
  • okresowe przeglądy i kontrole warunków pracy, przeglądy techniczne i inne,
  • uczestnictwo w pracach zakładowej Komisji BHP,
  • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p.pożarowego obiektów oraz wszelkich procedur.