Szkolenia BHP – ważne terminy!

Podstawą prawną dla częstości przeprowadzania szkoleń z dziedziny BHP jest:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Poniższa tabela zawiera terminy szkoleń dla poszczególnych rodzajów zatrudnienia.

Tabela

* dla pracowników zatrudnionych przy pracach szczególnie niebezpiecznych

Pracownik nie posiadający ważnego szkolenia bhp nie może zostać dopuszczony do wykonywania pracy. Warto więc przestrzegać terminów przeprowadzania szkoleń, bo nie tylko obniżamy swoje koszty ale przede wszystkim dbamy o zdrowie i życie swoich pracowników.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą firmy oraz do współpracy.

Dodaj komentarz