Hałas w środowisku pracy. Badania, pomiary, szkolenia bhp.

Nawiązując do poprzedniego artykułu dziś kilka słów na temat HAŁASU.

Definicja:

Hałasem nazywamy każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy.
Hałas jest wynikiem nakładania się różnych dźwięków, które mieszają się
w sposób pozbawiony ładu.

„Według Polskiej Normy hałasem jest dźwięk o dowolnym charakterze akustycznym, niepożądany w danych warunkach i przez daną osobę”.

   W zależności od częstości drgań akustycznych rozróżniamy hałas:
1. słyszalny 16 Hz – 16 000 Hz,
2. niesłyszalny, który dzielimy na:
a) infradźwiękowy 2 Hz – 50 Hz,
b) ultradźwiękowy 10 000 Hz – 100 000Hz.
     Źródła hałasu mogą być:
a) mechaniczne, wywołane na przykład przez maszyny i urządzenia
o napędzie mechanicznym, elektrycznym, pneumatycznym,
b) aerodynamiczne i hydrauliczne,
c) technologiczne.
      Uciążliwość lub szkodliwość działania hałasu zależy od:
a) natężenia hałasu,
b) poziomu ekspozycji,
c) rodzaju źródeł hałasu,
d) relacji między człowiekiem a źródłem hałasu.
        Rodzaje hałasu.
Ze względu na natężenie wyróżniamy hałas:
a) ustalony – poziom dźwięku A zmieniający się podczas obserwacji nie
bardziej niż o 5 dB,
b) nieustalony – poziom dźwięku A zmieniający się podczas obserwacji
bardziej niż o 5 dB,
c) impulsowy – to jedno lub więcej zdarzeń dźwiękowych trwających
krócej niż 1 sekunda.
    Hałas w środowisku pracy charakteryzowany jest przez:
a) poziom ekspozycji odniesiony do 8 h/dobę lub tydzień pracy,
b) maksymalny poziom dźwięku A,
c) szczytowy poziom dźwięku C.

   Hałas ujemnie wpływa na organ słuchu i ośrodkowy układ nerwowy.
Powoduje min.:
1. uszkodzenie organu słuchu, zmęczenie,
2. tzw. zespół pohałasowy, na który składa się: obniżenie gotowości do pracy, zaburzenia żołądkowo – jelitowe, zwiększona potliwość, bóle i zawroty głowy, zaburzenia snu, zwiększona pobudliwość nerwowa

   Oddziaływanie hałasu na organizm przedstawia poniższy rysunek:

hałas 1

Dopuszczalna wartość hałasu na 8h/dzień pracy wynosi 85 dB oczywiście jest to uzależnione od poziomu dźwięku, ale jeżeli cię to interesuje i chcesz wiedzieć na ten temat więcej zgłoś się do Mojej Firmy a zbadamy Twoje stanowiska pracy. Dowiesz się czy nie są przekroczone normy na stanowiskach pracy w Twojej Firmie.

W następnym artykule przedstawię bliżej zagadnienie jednego z wielu czynników fizycznych jakim są WIBRACJE.

ZAPRASZAM DO LEKTURY I WSPÓŁPRACY.

 

Dodaj komentarz