Szkolenia wstępne bhp za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego: 

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
2)pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych; 

3) pracownika przenoszonego na stanowisko robotnicze oraz na stanowisko, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
4)ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką. 

Podstawa prawna – Artykuł 12 e ust.1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875). 

Dodaj komentarz