O Nas

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy są bardzo ważnym aspektem działania firmy, to Pracodawca organizuje pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wszystkich nas obowiązują przepisy, których celem jest to, aby nie narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo.

Celem BHP jest ochrona pracowników przed wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi dzięki podejmowaniu odpowiednich środków zaradczych i zapewnieniu odpowiedniego środowiska pracy.  Cel ten można osiągnąć dzięki regularnym szkoleniom i przestrzeganiu przepisów BHP.

Ważne jest aby pamiętać, że jeżeli pracodawca zatrudnia powyżej 10 pracowników (w zależności od klasyfikacji działalności) powinien powierzyć wykonywanie zadań Służby BHP jednemu z zatrudnionych pracowników (posiadającemu odpowiednie uprawnienia)  lub zatrudnić taką osobę lub podpisać umowę ze specjalistą bądź firmą z spoza zakładu. Firma BHP Spec jest firmą doradczo – szkoleniową i pomoże Ci w osiągnięciu harmonii w działaniu Twojej firmy.

Naszym celem jest przybliżenie zagadnień związanych z BHP oraz promowanie bezpiecznych zachowań w miejscu pracy.

Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług poprzez nowoczesną bazę dydaktyczną.

Dodaj komentarz