Oferta

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
jak również szkolenia BHP i p/poż. Szkolenia BHP obejmują:

 • szkolenia wstępne,
 • szkolenia okresowe,
 • szkolenia p/poż.

Szkolenia kierowane są do:

 • pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • pracowników administracyjno – biurowych,
 • pracowników inżynieryjno – technicznych,
 • pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami,
 • pracodawców wykonujących zadania służby BHP.

Firma oferuje również usługi w zakresie bezpieczeństwa pracy tj:

 • ocena ryzyka zawodowego,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • instrukcje stanowiskowe,
 • stały nadzór nad dokumentacją BHP,
 • kompleksową obsługę firm w zakresie BHP.

Szkolenia prowadzimy w miejscu i czasie dogodnym dla klienta.

Ponadto w zakresie ppoż. świadczymy usługi: pełnienie zadań inspektora ds. ochrony ppoż., plany rozmieszczenia sprzętu, plany ewakuacji, opinie i warunki ochrony ppoż., doradztwo, itp.

Podstawa prawna organizowanych szkoleń:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.)

Dodaj komentarz