Archiwum kategorii: Kompleksowa obsługa BHP i PPOŻ

Głównym celem firmy BHP SPEC jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań małym i średnim firmom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszelkie usługi świadczone przez naszą firmę, prowadzone są przez praktyków i wysokiej klasy specjalistów w danej dziedzinie. Nasz personel BHP posiada wieloletnie doświadczenie oraz wymagane kwalifikacje, co zapewnia naszym klientom wysoki stopień bezpieczeństwa powierzonych nam obowiązków, bezproblemową współpracę, jak również bezpieczeństwo pracy Państwa podwładnych.

Kontrole PIP a Covid – 19.

Pojawiają się informacje, które zostały potwierdzone na konferencji prasowej Głównego Inspektora Pracy, iż w związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej w niektórych regionach kraju, przeprowadzone zostaną wzmożone kontrole inspekcji pracy ze szczególnym uwzględnieniem, czy przedsiębiorcy dokonali oceny ryzyka zawodowego związanego z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przy wykonywanych pracach oraz czy zastosowali odpowiednie środki profilaktyczne zapewniające zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. 

Kontrole będą głównie dotyczyć 19 powiatów objętych surowszymi rygorami epidemicznymi (tzw. żółtych i czerwonych stref), jednakże podobne kontrole prowadzone przez sanepid prowadzone są w całej Polsce od początku epidemii.

Przypominamy, że zgodnie z §9 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

a. osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,

b. odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to
niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy,
a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Są to podstawowe obowiązki nałożone na pracodawców w zakresie bezpieczeństwa pracowników w zakładach pracy w związku z epidemią COVID-19. Jednakże inspektorzy pracy będą sprawdzać, czy wdrożone zostały przepisy BHP w zakresie bezpieczeństwa antywirusowego pracowników.

O stwierdzonych w czasie kontroli naruszeniach przepisów prawa i reżimu sanitarnego inspektorzy pracy będą informować właściwe wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM JEŻELI JESZCZE NIE DOKONALIŚCIE  PAŃSTWO W SWOICH ZAKŁADACH PRACY TAKICH AKTUALIZACJI OCEN RYZYKA ZAWODOWEGO TO ZAPRASZAM DO KONTAKTU.

Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników robotniczych – już jest dostępne.

Zapraszam do odwiedzenia Naszej platformy e-learnigowej na której jest już dostępne szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

Link do platformy: https://szkolenia.bhpspec.com

Forma szkolenia zgodna z zaleceniami Głównego Inspektora Pracy.

Jeżeli potrzebujesz szkolenia wstępnego również istnieje możliwość formy samokształcenia (zalecenia GIP). W takich przypadkach proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Szkolenie okresowe bhp online dla stanowisk robotniczych – w związku z koronawirusem.

W poniedziałek, 16 marca, Główny Inspektor Pracy wydał zalecenia w zakresie zawieszenia obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich, dopuszczenia możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego oraz dopuszczenia możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego w formie on-line.

W związku z powyższą decyzją jesteśmy w trakcie uruchamiania na Naszej platformie szkolenia online dla stanowisk robotniczych.

Jeżeli już potrzebujesz takiego szkolenia dla swoich pracowników materiały prześlemy drogą mailową.

Zapraszam do kontaktu.

Niezwłocznie poinformujemy kiedy szkolenie będzie dostępne na Platformie.