O Nas

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy są bardzo ważnym aspektem działania firmy, to Pracodawca organizuje pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wszystkich nas obowiązują przepisy, których celem jest to, aby nie narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo.

Celem BHP jest ochrona pracowników przed wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi dzięki podejmowaniu odpowiednich środków zaradczych i zapewnieniu odpowiedniego środowiska pracy.  Cel ten można osiągnąć dzięki regularnym szkoleniom i przestrzeganiu przepisów BHP.

Po zmianach wprowadzonych od stycznia 2019r. pracodawca ma możliwość pełnienia zadań służby BHP w swojej firmie przy zatrudnieniu do 50 pracowników. Musi jednak posiadać odpowiednie uprawnienia w tej dziedzinie – szkolenie. Nie każdy jest w stanie podjąć się tych zadań i konsekwencji ciążących na nim, nie każdy  pracodawca ma czas na zajmowanie się osobiście aspektami związanymi z bezpieczeństwem swoich pracowników, więc zapraszamy do podpisania umowy z Naszą firmą.
Zapewnimy Ci kompleksową obsługę w zakresie BHP i PPOŻ.

Naszym celem jest przybliżenie zagadnień związanych z BHP oraz promowanie bezpiecznych zachowań w miejscu pracy.

Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług poprzez nowoczesną bazę dydaktyczną.

Dodaj komentarz