Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników robotniczych – już jest dostępne.

Zapraszam do odwiedzenia Naszej platformy e-learnigowej na której jest już dostępne szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

Link do platformy: https://szkolenia.bhpspec.com

Forma szkolenia zgodna z zaleceniami Głównego Inspektora Pracy.

Jeżeli potrzebujesz szkolenia wstępnego również istnieje możliwość formy samokształcenia (zalecenia GIP). W takich przypadkach proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Szkolenie okresowe bhp online dla stanowisk robotniczych – w związku z koronawirusem.

W poniedziałek, 16 marca, Główny Inspektor Pracy wydał zalecenia w zakresie zawieszenia obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich, dopuszczenia możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego oraz dopuszczenia możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego w formie on-line.

W związku z powyższą decyzją jesteśmy w trakcie uruchamiania na Naszej platformie szkolenia online dla stanowisk robotniczych.

Jeżeli już potrzebujesz takiego szkolenia dla swoich pracowników materiały prześlemy drogą mailową.

Zapraszam do kontaktu.

Niezwłocznie poinformujemy kiedy szkolenie będzie dostępne na Platformie.

Dodaliśmy kolejne szkolenia na Naszej platformie – sprawdź.

Zapraszamy do odwiedzenia Naszej platformy e-learningowej. Tu szybko, profesjonalnie
i tanio przeszkolisz swoich pracowników.

Wprowadziliśmy możliwość przeszkolenia Waszych pracowników na
kolejnych stanowiskach pracy.

Dodaliśmy następujące stanowiska:
1. telemarketer,
2. przedstawiciel handlowy/handlowiec,
3. pośrednik nieruchomości.

Forma szkolenia zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapraszamy do korzystania z Naszych usług.

Nowe szkolenie w naszym systemie e-learningu – dla służby BHP.

NOWOŚĆ w ofercie Naszych szkoleń online !!!

Już od dziś zapraszamy aby zajrzeć na Naszą platformę szkoleniową i skorzystać z możliwości szkolenia w formie e-learningu dla pracowników Służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby.

Koszt szkolenia w formie online jest DUŻO NIŻSZY NIŻ szkolenie stacjonarne.

Forma szkolenia zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapraszamy do korzystania z Naszych usług.