Szkolenie okresowe bhp online dla stanowisk robotniczych – w związku z koronawirusem.

W poniedziałek, 16 marca, Główny Inspektor Pracy wydał zalecenia w zakresie zawieszenia obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich, dopuszczenia możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego oraz dopuszczenia możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego w formie on-line.

W związku z powyższą decyzją jesteśmy w trakcie uruchamiania na Naszej platformie szkolenia online dla stanowisk robotniczych.

Jeżeli już potrzebujesz takiego szkolenia dla swoich pracowników materiały prześlemy drogą mailową.

Zapraszam do kontaktu.

Niezwłocznie poinformujemy kiedy szkolenie będzie dostępne na Platformie.

Dodaj komentarz