Usługi szkoleniowe BHP i PPOŻ

BHP Spec

Wśród szeregu oferowanych usług znajdziecie Państwo również:

  • badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy a także sporządzanie dokumentacji powypadkowej i wszelkich rejestrów,
  • zgłaszanie oraz reprezentowanie pracodawcy w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną,
  • przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa pracy oraz kontrolę przestrzegania przepisów i zasad BHP,
  • opracowywanie oraz aktualizacja stanowiskowych instrukcji bhp,
  • sporządzanie analiz i raportów o stanie bhp w przedsiębiorstwie,
  • okresowe przeglądy i kontrole warunków pracy, przeglądy techniczne i inne,
  • uczestnictwo w pracach zakładowej Komisji BHP,
  • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p.pożarowego obiektów oraz wszelkich procedur.

Dodaj komentarz