Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. Obowiązki pracodawcy.

RODZAJE CZYNNIKÓW I ICH DEFINICJE.

W procesie pracy mamy do czynienia z występowaniem różnego rodzaju czynników, które wpływają na zdrowie i życie pracownika. W środowisku pracy mogą występować czynniki szkodliwe, uciążliwe oraz niebezpieczne. W cyklu artykułów postaram się przybliżyć rodzaje tych czynników i obowiązki pracodawcy związane z badaniem środowiska pracy – pomiarami.

Ważne definicje:

Czynnik szkodliwy – występujący w procesie pracy – to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do schorzenia. W zależności od poziomu oddziaływania lub innych warunków czynnik szkodliwy może stać się niebezpieczny.

Niebezpieczny czynnik – występujący w procesie pracy – to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do urazu.

Czynnik uciążliwy – wg PN-18004:2001- to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego może spowodować złe samopoczucie lub nadmierne zmęczenie nie prowadząc do trwałego pogorszenia stanu zdrowia człowieka.

W zależności od przyczyny i charakteru działania czynniki szkodliwe,
uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy możemy podzielić na:
a) fizyczne, do których zaliczamy:
hałas, wibracje, promieniowanie jonizujące, optyczne, laserowe, mikroklimat, pyły przemysłowe oraz pole elektromagnetyczne oraz elektrostatyczne,
b) chemiczne, do których zaliczamy:
substancje żrące, drażniące, uczulające, toksyczne, łatwopalne, mutagenne, rakotwórcze, o właściwościach wybuchowych oraz utleniających,
c) biologiczne, do których zaliczamy:
mikroorganizmy roślinne i zwierzęce takie jak: bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki, riksje oraz makroorganizmy roślinne i zwierzęce,
d) psychofizyczne, do których zaliczamy obciążenia fizyczne oraz psychonerwowe.

W kolejny artykule skupimy się na wybranych czynnikach fizycznych wstępujących
w środowisku pracy.

ZAPRASZAM DO LEKTURY.

Dodaj komentarz