Szkolenie bhp a właściwe zaświadczenie.

Pracodawco:

zgodnie z przepisami po odbytym szkoleniu bhp zarówno wstępnym jak i okresowym powinniśmy otrzymać właściwe zaświadczenie dokumentujące ten fakt.

Warto wiedzieć o tym, że musi być ono zgodne z obowiązującymi przepisami:

Zaświadczenia wydaje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarski i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 180. poz.1860 z późn. zm.).

Wzory zaświadczeń muszą być zgodne z powyższym rozporządzaniem i zawierać nazwę grupy pracowników do której szkolenie jest kierowane oraz program tego szkolenia z czasem trwania poszczególnych jego elementów (tematów).

Każdy program szkolenia należny dostosować do warunków pracy panujących w danym zakładzie i na danych stanowiskach pracy. Nie można korzystać jedynie z ogólnych wzorów ramowych programów zamieszczonych w rozporządzeniu.

Warto więc sprawdzić co wydaje nam firma szkoląca Naszych pracowników, czy własny behapowiec, a nie czekać tylko na efekty ewentualnej kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY.

Dodaj komentarz