NOWOŚĆ!!! Szkolenia okresowe online.

Zapraszamy do odbycia okresowych szkoleń w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zorganizowanych w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu), w pełni zgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Platforma szkoleń okresowych online dostępna jest pod adresem internetowym: https://szkolenia.bhpspec.com/

Istnieje możliwość wykupienia dostępu do platformy dla grup pracowników po wcześniejszych uzgodnieniach pod adresem e-mailowym: g.slezok@bhpspec.com

Dodaj komentarz