Nowe wzory zaświadczeń ze szkolenia BHP.

Do 31 grudnia 2019r. mogliśmy jeszcze korzystać ze starych druków zaświadczeń ze szkolenia BHP, jednak od 1 stycznia br. obowiązują już tylko i wyłącznie nowe wzory.

28 czerwca 2019r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W nowych drukach zrezygnowano min. z obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy, wymaganej dotychczas we wzorze karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do ww. rozporządzenia.

Załączniki do rozporządzenia stanowią dwa wzory:

  • karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (załącznik numer 2 do rozporządzenia) oraz
  • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (załącznik numer 3 do rozporządzenia).

Dodaj komentarz