Ergonomia stanowiska pracy przy monitorze ekranowym.

Według definicji Międzynarodowego Stowarzyszenia Ergonomicznego (IEA) ergonomia określa stosunki powstające między człowiekiem a jego zajęciem, sprzętem oraz środowiskiem w najszerszym tego słowa znaczeniu, włączając w to sytuacje związane z pracą, zabawą, podróżą i rekreacją.

Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, powstałe w 1974 roku, podaje definicję ergonomii jako dziedziny nauki: zmierzającej do optymalnego dostosowania narzędzi, urządzeń, maszyn, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy, przedmiotów powszechnego użytku do wymagań i potrzeb fizjologicznych oraz psychicznych i społecznych człowieka.

Każde stanowisko musi cechować się przystosowaniem do konkretnej pracy i konkretnego pracownika.

Stanowisko komputerowe – wymogi

Struktura przestrzenna stanowiska pracy powinna:

  • umożliwiać dopasowanie niektórych parametrów przestrzennych stanowiska do indywidualnych potrzeb użytkowników – poprzez wprowadzenie możliwości regulacji,
  • uniemożliwiać powstawanie zagrożeń wypadkowych i szkodliwych dla zdrowia,
  • zapewniać swobodę ruchów, co sprowadza się do zapewnienia minimalnego kosztu biologicznego podczas wysiłku.

Stanowisko pracy przy komputerze powinno być dopasowane pod względem przestrzennym do wymiarów 90% dorosłej populacji tak kobiet jak i mężczyzn. Przyjmuje się, za wymiary minimalne te, których nie osiąga 5% ludności, a za wymiary maksymalne takie których nie przekracza 95% ludności.

Podstawowymi cechami wymiarowymi, zależnymi od wzrostu pracowników, bardzo istotnymi przy projektowaniu struktury przestrzennej każdego stanowiska pracy, w tym także komputerowego są:

  • wysokość podkolanowa: jest określana, jako odległość płyty siedziska od podłoża,
  • wysokość kolanowa: jest to minimalna odległość blatu stanowiska od podłoża (wysokość przestrzeni nóg),
  • zasięg rąk: określa maksymalne rozmiary strefy usytuowania elementów stanowiska, takich jak np. drukarki, stacje dysków,
  • wysokość oczu w pozycji siedzącej, rzadziej stojącej. Aby zapewnić dobrą obserwację elementów stanowiska należy je usytuować w polu widzenia operatora, tj. w obszarze wyznaczonym przez stożek o kącie wierzchołkowym około 80º, wtedy bodźce wzrokowe są odbierane łatwo i bez zmęczenia.

Struktura przestrzenna stanowiska pracy powinna zapewnić użytkownikowi możliwość pracy w jak najbardziej wygodnej pozycji ciała i być dostosowana do indywidualnych własności psychofizycznych.

Sprawdź, czy  stanowiska pracy przy monitorach ekranowych w Twojej firmie spełniają powyższe wymogi. Możesz to zrobić za pomocą listy kontrolnej do ergonomicznej diagnostyki stanowiska komputerowego. Jeżeli nie potrafisz tego zrobić oraz przeanalizować wyników zgłoś się do Nas. Wykonany takie pomiary rzetelnie i fachowo.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Dodaj komentarz