Nowe szkolenie w naszym systemie e-learningu – dla służby BHP.

NOWOŚĆ w ofercie Naszych szkoleń online !!!

Już od dziś zapraszamy aby zajrzeć na Naszą platformę szkoleniową i skorzystać z możliwości szkolenia w formie e-learningu dla pracowników Służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby.

Koszt szkolenia w formie online jest DUŻO NIŻSZY NIŻ szkolenie stacjonarne.

Forma szkolenia zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapraszamy do korzystania z Naszych usług.

Dodaj komentarz