Pracodawca może pełnić zadania służby bhp – zmiany z 1 stycznia 2019r.!?

Z 1 stycznia 2019r. weszły w życie zmiany związane z możliwością pełnienia przez pracodawcę zadań służby BHP. Dotychczas pracodawca miał taką możliwość jedynie przy zatrudnieniu do 20 pracowników oczywiście przy zachowaniu jeszcze innych wymogów.

Po zmianach pracodawca może pełnić funkcję służby bhp, gdy: 

  1. zatrudnia do 50 pracowników włącznie i 
  2. działalność, którą wykonuje zalicza się do grupy z nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka oraz 
  3. ma ukończone szkolenie do tego niezbędne.

Szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp musi być zgodne § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

1. Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie: 

  •  identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, 
  • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp, 
  • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
  • metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych, 
  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych, 
  • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
  • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Czas trwania szkolenia 

Minimum 64 godziny (w tym 6 godzin ćwiczeń), w godzinach lekcyjnych trwających po 45 minut. 

Ze szkolenia, o którym mowa wyżej, jest zwolniony pracodawca, który spełnia wymagania kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone w przepisach dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 

ZAPRASZAM DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG W TYM ZAKRESIE

Dodaj komentarz